Velkommen til vårt studio. Yoga, pilates, meditasjon og coaching for alle.

 

 
 

Santosa: /san'təʊsə/ Substantiv tilfredshet og aksept for at både egne og andres forhold og omgivelser er som de er, samt en positiv instilling til seg selv.

 

Kommende workshops